Op 19 januari stuurde ik een brief naar het college van B & W van Venlo over de relatie tussen natuur en de stedelijke samenleving. Omdat ik denk dat een initiatief waarbij NP de Maasduinen en de stad Venlo samen een verhaal gaan vertellen vanuit deze partijen zelf moet komen, schreef ik onderstaande brief naar het Overlegorgaan. Met deze brieven worden de eerste concrete stappen gezet in het initiatief “Groene steden in Transitie“.

Venlo, 21 januari 2016

Onderwerp: Transities als kans voor Nationaal Park de Maasduinen

Geachte leden van het overlegorgaan,

Eind vorig jaar bracht een commissie onder voorzitterschap van Pieter van Vollenhoven een advies uit aan staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken. De commissie stelde dat natuur een onlosmakelijk onderdeel moet worden van de leefomgeving van mensen.

NP de Maasduinen is in transitie, maar Venlo is dat ook. In cocreatie met inwoners en organisaties wordt een groenblauwe nota opgesteld. Dit biedt de mogelijkheid om beide transities in samenhang met elkaar te ondergaan. De samenhang vinden we in het cultuur- en
natuurlandschap dat in de stad doorloopt en bij de mensen zelf, die zich op een of andere manier verbonden voelen met hun streek en buurt.

Groen in de stad is noodzakelijk om leefbaarheid en vitaliteit te waarborgen. Terwijl dat besef groeit, nemen door decentralisaties en bezuinigingen de middelen om dat groen aan te leggen en te beheren juist af. Er wordt gezocht naar mogelijkheden om inwoners van de stad meer te betrekken bij hun directe leefomgeving, om zo de bereidwilligheid om mee te denken en mee
te doen te vergroten.

Samenwerkingsverband Nationaal Park de Maasduinen draagt het verhaal van het cultuur- en natuurlandschap uit. Het is daarmee als geen ander in staat om draagvlak voor groene burgerparticipatie te vergroten. De stad heeft hier belang bij en het zal voor het park ook de
nodige bekendheid kunnen opleveren. Een win-win situatie. Het zou geweldig zijn als het park op deze manier deelgenoot wil zijn van de groenblauwe nota en de uitlopers van het park in de stedelijke omgeving.

Ik wil u vragen de in deze brief genoemde mogelijkheden in overweging te nemen en samen met Venlo het verhaal van de regio te gaan vertellen.

 

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *