Het is deze week een jaar geleden dat ik op deze weblog ben begonnen met schrijven. Een steeds terugkerend thema is de maatschappelijke meerwaarde van natuur en landschap voor de transities van de economie en stedelijke ontwikkeling. In oktober 2015 sprak ik de ambitie uit om Nationale Parken te verweven met de stad. Omdat in Venlo zich een bijzondere kans voordoet en ik er zelf woon, ligt het voor de hand om die visie eerst maar eens in het ‘klein’ uit te voeren, op lokaal niveau. Dat leverde een brief aan het Venlose College van B&W en aan het overlegorgaan van het Nationale park op. Ondertussen is ook het burgerinitiatief “Stadsnatuur Venlo” actief geworden dat draagvlak creeert voor stadsnatuur en zich pro-actief bemoeit met het het Groen & Waterbeleid van de gemeente. Omdat er zoveel moois is gebeurd dit jaar en het volgende blog-jaar met net zoveel groens in wil gaan wil ik het volgende bekend maken:

Ik ga Nationaal Park de Maasduinen en het stedelijk gebied van Venlo samen aanmelden voor de verkiezing “Mooiste natuurgebied van Nederland“.  Dat vereist een brief aan Provinciale Staten die ik hieronder met jullie deel. Ik vind het heel spannend en ben heel benieuwd waar deze next-step me brengen gaat. Op naar een Nationaal Park van Wereldklasse!

 

Geacht College,

De natuur en de steden Limburg zijn in transitie en daardoor doet zich een bijzondere kans voor. Terwijl Nationale parken op zoek zijn naar nieuwe manieren om zich met de maatschappij te verbinden, zijn steden op zoek naar manieren om groener te worden en inwoners daarbij te betrekken. In feite gaat het hier om aanbod (natuur) en vraag (stad). Met het project “Groene stad in Transitie” dat ik vorig jaar ben gestart wil ik deze vraag en aanbod met elkaar verbinden.

Met deze brief wil ik u op de hoogte brengen van mijn voornemen om het Nationale Park de Maasduinen en het stedelijk gebied van Venlo in sociaalmaatschappelijke, cultuurhistorische en ecologische samenhang met elkaar aan te melden voor de verkiezing ‘Mooiste natuurgebied van Nederland’ vanuit het Ministerie van Economische Zaken. Ik wil graag met u over dit voornemen in overleg. De resultaten van dit overleg zal, zoals regel 10 van het Reglement vereist, worden toegevoegd aan het Bidbook dat komende tijd wordt opgesteld.

In het bidbook zal onder andere in worden gegaan op de sociaalmaatschappelijke meerwaarde van natuur in de stad en potentieel draagvlak bij 100.000 stedelingen voor het park. Een unieke kans in een tijdperk waarin wereldwijd steden groener willen worden in strijd tegen klimaatverandering en sociale verschuivingen. Een kans ook om Limburg internationaal op de kaart te zetten met een Nationaal Park van wereldklasse.

Ik hoop dat u positief tegenover mijn voorstel staat en hierover met mij in gesprek wilt gaan.

Hoogachtend,

Arjan van den Bosch

Bijlage: Kaart van het voorlopige zoekgebied.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *