Leren van bosmieren

Van maakbare stad naar responsieve stad

Van bosmier tot steden in transitie

Bosmieren en ruimtelijke plannen

 

Volgens mij ontdekte ik de bosmieren pas echt nadat ik me begon te interesseren in stadsgeografie. Helemaal zeker is dat niet, omdat opa zo’n mierenhoop in de tuin had liggen en dat was ook best lastig boeiend. In ieder geval was er een overeenkomsten tussen de verbindingskracht van rode bosmieren en die van mensen. Deze ontdekking inspireerde mij om in 1992 te beginnen met het inventariseren en monitoren van bosmieren en de mierenpaden in het bijzonder. Je kunt me uitnodigen om samen op ontdekking te gaan.

We ontdekken door…

  • een excursie op locatie te geven
  • een workshop ‘inventariseren en monitoren’
  • een kinderactiviteit met bosmieren als thema te organiseren
  • een lezing te geven over het project Ant-maps
  • advies te geven bij overlast
  • een quick scan te doen, bijvoorbeeld voor gepland beheerswerk
  • advies uit te brengen voor mitigatie bij bijvoorbeeld ruimtelijke ontwikkelingen
  • als groene stadmaker plannen te bedenken voor een eigen bosmierentunnel

Ga hier naar de contactpagina

Maar er is meer…

De verbindingskracht van bosmieren is ongelooflijk. Ze kunnen enorme netwerken bouwen van tientallen nesten zonder dat daar ‘sturing van bovenaf’ aan te pas komt. Ik noem het daarom ook altijd decentrale bosmierenkolonies. Wat ook bijzonder inspirerend is is de leefwijze. Ze bouwen grote nesten van organisch materiaal waarin ze veilig wonen en het binnenklimaat volledig kunnen reguleren. De nesten zijn super duurzaam gebouwd uit materiaal uit hun directe omgeving en is ook volledig afbreekbaar. Een schitterend voorbeeld voor lokale economieĂ«n en duurzame stedelijke ontwikkeling. Hierover blog ik graag en kom je er graag iets over vertellen.