<< Terug naar bosmieren

De kale bosmier, behaarde bosmier, zwartrugbosmier en stronkmier zijn beschermd door de Flora- en faunawet.  De bescherming is licht en biedt weinig weerstand tegen de belangen van ruimtelijke plannen. Wanneer bosmieren worden ingebracht in een inspraakprocedure, zal een bezwaar op grond van deze wet waarschijnlijk niet ontvankelijk worden verklaard. Wat de gevolgen zijn van de nieuwe flora en faunawet en de nieuwe omgevingswet is nog niet duidelijk.

Bosmierwaarnemingen kunnen door particulieren bij waarneming.nl ingevoerd, zij geven dan de informatie door aan de Nationale Database Flora en Fauna. Overheden en instanties die bij de NDFF zijn aangesloten kunnen de gegevens vervolgens raadplegen en er vooraf rekening mee houden. Kijk hier of jouw gemeente of provincie is aangesloten.  Houd er wel rekening mee dat bij grote projecten andere belangen zo zwaar wegen, dat eventuele soorten incidenteel vooraf worden ´weggewerkt´.  Floriade-ant-tunnelVaak gebeurt dat tijdens voorbereidende werkzaamheden.

Dit betekent niet dat het beschermen van bosmieren tegen ruimtelijke plannen bij voorbaat kansloos is. In tegendeel zelfs! De faunatunnel, die in 2010 speciaal voor bosmieren werd aangelegd, is een mooi voorbeeld. Een geslaagde beschermende en mitigerende maatregel die de ontwikkeling van de Floriade niet in de weg stond.  Het was niet de Flora en Faunawet maar de Wet Ruimtelijke Ordening die kansen wel bood.

Een dergelijk project vergt wel een andere ´mindset´ van de natuurbeschermer. In plaats van ´tegen´ een plan te zijn maar ´voor´ maatregelen te zijn openen zich soms deuren. Dit kan in vooroverleg en vervolgens via de wettelijke inspraakprocedure. Parallel daaraan moet een politieke weg worden bewandeld. Ruimtelijke plannen berusten immers op politieke besluitvorming.

Deze tunnel is een voorbeeld van groen stadmaken, een burgerinitiatief. Ontdek hier hoe ik je kan helpen met je eigen mierentunnel.

 

 

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *