Bij bedreiging van bosmieren bij ruimtelijke plannen kan  contact worden opgenomen met de terreinbeheerder of gemeente. Onderstaand stappenplan kan behulpzaam zijn als je beschermende of mitigerende maatregelen voor bosmieren wil realiseren en ruimtelijke plannen niet wil hinderen.

 

 

  • 1 Loopt er nog geen ruimtelijke procedure? Zorg dan dat je gegevens over de bosmierenpopulatie verzamelt, bijvoorbeeld door een scan te laten uitvoeren door een deskundige.

 

  • 2 Zit er boven op en voorkom dat nesten worden beschadigd tijdens voorbereidende werkzaamheden.

 

  • 3 Via vooroverleg met gemeente en ontwikkelaar kunnen bosmiergegevens worden ingebracht met het positieve verzoek om mee te mogen denken over mitigerende maatregelen.

 

  • 4 Breng de bosmiergegevens en een voorstel tot mitigatie in bij je zienswijze in de eerste inspraakronde bij gemeente, provincie of rijksoverheid

 

  • 5 Blijf in overleg met betrokken instanties, nodig ze uit om een keer mee te kijken.

 

  • 6 Vraag of je materiaal ter beschikking kunt krijgen om bosmiernesten te markeren (paaltjes, vlaggen) zodat bij werkzaamheden nesten worden ontzien

 

  • 7 Richt je ook op aandacht op kansen voor natuur, educatieve mogelijkheden en wijs op het belang van bosmieren voor het ecosysteem.

 

  • 8 Meedenkers krijgen  vaak meer gedaan dan dwarsliggers.

 

Veel succes.

Vragen of opmerkingen? Neem contact op voor een scan van ‘uw’ bosmierenkolonie en advies op maat.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *