Gisteren was de eerste cursus dag “groen erfgoed en beheer van het Landschap” bij Heg en Landschap in Berghem. Een groep van 20 cursisten die allemaal iets hebben met cultuur en natuurlandschap. Tijdens de voorstelronde liepen de thema’s uiteen van stadslandbouw tot groen erfgoed. Van stads tot boeren erf. Na dat iedereen zich had voorgesteld kregen we twee presentaties over de geschiedenis van ons landschap en het beheer er van. Het is niets nieuws voor mij dat we veel zuiniger moeten zijn op ons land. Schaalvergroting, gebruik van kunstmatige meststoffen… ontwikkelingen die ons land (ik bedoel dus letterlijk de grond onder onze voeten) heeft verarmd. Toch schrik ik er elke keer weer van, als ik zie hoeveel natuurlijk rijkdom er is verdwenen.

Gelukkig zijn er nog wat groene plekjes in het landschap te vinden die herinneren aan de tijd rond 1900, toen er in Nederland zo’n 300.000 kilometer aan heggen, erfbosjes en houtwallen stond. Nu is daar nog maar twee tot drie procent van over. Door het bestuderen van oude kaarten en foto’s of prenten uit de oude tijden, blijkt dat in onze omgeving nog best wel van die oude groene structuren te vinden zijn. Het is die ene vreemd gevormde boom op dat braakliggende veldje. Of die ondoordringbare heg, aan de rand van het dorp. Het blijken de nog levende restanten te zijn uit een tijd die ver achter ons ligt. Het is levende geschiedenis oftewel groen erfgoed.

De functies van groen van toen zijn niet zo veel anders als tegenwoordig. Bomen en struiken dienden als brandstof, bouwmateriaal, erfafscheiding of als voedselbron. Eigenlijk niet zoveel anders als nu, met de opkomst van de circulaire lokale economie. Biodiversiteit, in de oude tijd een gegeven dat zo algemeen was dat er waarschijnlijk nog geen woord voor was, is in onze tijd wel belangrijk. Biodiversiteit komt terug in thema’s als bodemkwaliteit en weerbaarheid tegen ziektes en gelukkig ook steeds vaker in discussies over leefbaarheid. Ook groeit het besef dat erfgoed, zoals oude gebouwen of infrastructuur niet kan zonder de context van het oude landschap. Groen maakt de beleving compleet en aangenaam, verhoogt de ruimtelijke kwaliteit.

Van natuurbeheer in het buitengebied naar inrichting van openbare ruimte in de stad is geen grote stap. Tijdens de excursie door het gebied ‘Het Goor’ bij Schaijk werden we gewezen op die rare bomen, struiken en poelen. Sporen van het oude land die nu natuur zijn, maar waarvan ik zeker weet dat ze ook in de stad terug te vinden zijn. Zoals de verwilderde meidoorns bij de Maas in Blerick, aan de voet van de molenbossen. Volgens oude kaarten lagen hier meer dan een eeuw geleden erfafscheidingen, waarschijnlijk gevormd door maasheggen en enkele bomen. Inmiddels is dit groene erfgoed een bron van biodiversiteit en een mooi plekje om in de zomer te verblijven. Een aanwinst voor de stad, zonder er iets aan toe te voegen. Ik hoop dat de kleine landschapselementen terugkeren in het landschap. Ze zouden zomaar het visitekaartje kunnen worden van de circulaire stad.

~ De cursus “Groen erfgoed en beheer van ons landschap” bij Heg en Landschap is gesubsidieerd door Groen en doen. Er volgen nog 7 interessante cursusdagen waarvan ik steeds verslag zal doen.

Horen heggen wel thuis in de stad? Doe mee aan de discussie.

Links

 

 

 

 

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *