Als uitkomst van een psychiatrisch onderzoek naar mijn vermeende ‘verwardheid’ stelde de psychiater  dat ik wantrouwend ben jegens autoriteiten. Nou heb ik al langer dat vermoeden, wellicht is dat de oorzaak van mijn activistische houding. Dus dit was een bevestiging, helemaal ok. En een compliment ook! Want het geeft aan dat ik, ondanks alle vreemde denkbeelden die mij worden toegeschoven, nog steeds met twee benen in de realiteit sta.

Ik schrijf dit maar vast op mijn blog, want dan hoeven de autoriteiten niet zelf te gaan neuzen in mijn medische gegevens. Want als ze dat gaan doen, nou dan gaan ze wat vinden hoor. Tel alles bij elkaar op en dan krijg je me toch een vertekend  beeld van mij. Dat wil ik niet. Dus neem ik het initiatief maar.

Beste autoriteiten, bij deze wil ik jullie mededelen dat jullie allerlei sterke vermoedens over mijn psychische gezondheid gaan vinden. Er is afgelopen veertig jaar een schaduw-dossier over mij bijgehouden waarin vermoedens van o.a. borderline, autisme en psychoses worden uitgesproken. Kennelijk weiger ik ook alle hulp en onderzoek, ben onhandelbaar want ik zou lijden aan een ernstige haast unieke vorm van antisociale persoonlijkheidsstoornis, dat ik een gevaar ben voor anderen, verwarde brieven schrijf naar de overheid en mijn kennis over bosmieren bij elkaar hebben gefantaseerd. Pfffffff….

Dit ontken ik uiteraard, waarmee ik dit beeld vervolgens weer bevestig. Daar kan ik me niet goed tegen verweren deze ‘self fulfilling prophecy’.

Dit nare dossier over mij neemt steeds extremere vormen aan, dus ik zal, als de autoriteiten me onder mijn aluhoedje hebben gevonden (jullie kunnen mijn hersengolven lekker niet lezen lekker puh) direct het stempel ‘gevaar voor de samenleving’ krijgen. Oh wacht… dat is al gebeurd.

Gelukkig. Dit vervuilde dossier zegt meer over de mensen die het hebben bijgehouden en er naar handelen dan over mij.

De diagnose van de psychiater luidt dat ik gezondheidsklachten heb ten gevolge van ernstige mishandeling in mijn jeugd en moedwillig blokkeren van mijn ontwikkeling (…) in het kader van een Munchausen by proxy. Dat is ziekelijk gedrag waarbij de dader allerlei (vooral psychische) klachten bij mij veroorzaakte en voorwendde en daar een slepend dossier van bij hield.

Trouwens is een kanttekening op zijn plaats: MbP is een vorm van misbruik waarbij sprake is van dader-slachtoffer rollen. En wie zegt dat die rollen opeens vervallen na de 18e verjaardag van het kind? Nou, soms verergert dat juist en neemt het nare vormen van stalking of erger aan.

Ok, terug naar dat dossier. Er is zoiets als bewaartermijnen maar die zijn niet heilig, zeker niet in heilige huisjes. Dat schaduwdossier van mij sleept al veertig jaar en heeft in de loop der tijd zijn weg gevonden in het systeem. Dat is immers een van de kenmerken van MbP: er worden ziektes voorgewend en veroorzaakt en dat wordt voorgelegd aan deskundigen. Dus: dat schaduwdossier leeft een eigen leven en ik heb daar in al die jaren geen grip op kunnen krijgen. Heel bizar en dood eng.

Dat maakte me kwetsbaar, dat hele grote geheim. Dus door hier zelf alvast openheid over te geven gaat voor mij de druk van de ketel en ben ik de autoriteiten een stapje voor.

Goed, dit is denk ik een hele bak informatie in een klein blogje. Dus ga het ook niet langer maken dan noodzakelijk en werk toe naar mijn punt. Allereerst moet ik kwijt dat het voorwenden en veroorzaken van ziektes bij anderen niet alleen in gezinssituaties voorkomt. Ik noem een paar actuele alledaagse voorbeelden waarin onjuiste en aangedikte medische dossiers worden gevormd:

Dit soort schadelijke en onjuiste dossiers blijven jaren lang bestaan en worden gedeeld met bijvoorbeeld de autoriteiten in het kader van uitvoering van de WMO, justitie en vast ook voor kwaliteitsdoeleinden.

En dan nog de sleepwet die korte metten maakt met het medisch beroepsgeheim. Stel nou dat de sleepwet in het meest gunstige geval 100% veilig is… het is duidelijk dat de gegevens waar ze mee werken dat niet zijn. De sleepwet is zo sterk als de zwakste schakel. Wanneer blijkt dat gegevens waar de wet mee werkt niet 100% betrouwbaar zijn, zijn alle opsporings-algoritmen bij voorbaat waardeloos.

Dat blijkt dus bij deze en de sleepwet kan de prullenbak in.

De sleepwet is een ongelooflijk gevaarlijk ding en zorgt er voor dat wantrouwen jegens autoriteiten alleen maar toeneemt. Ook dat is een self fulfilling prophecy.

Sprak de ervaringsdeskundige…

Leave a Reply