Vandaag is een bezinkdag. Gisteren was een echte ´groene stad in transitie´-dag. Gesproken met raadslid Ineke Hendrickx van GroenLinks. Daarna met wethouder Wim van den Beucken van o.a. duurzaamheid en C2C. De dag tenslotte afgesloten met stadmaken in het Kunstencentrum.

De rode draad van de dag was groene burgerparticipatie. Stadsgroen zou een brug kunnen vormen tussen overheid en samenleving. Maar daarvoor is wel een omslag nodig, een kanteling waardoor bijvoorbeeld die boom die nu ‘openbare ruimte’ heet, opeens een ecologische en economische waarde vertegenwoordigt. Als overheid en samenleving beiden de baten van bomen (en ander groen in de stad) erkennen, wordt het ook makkelijker de mensen uit de wijk te betrekken bij de inrichting van de buurt. Van ´openbare boom´ naar ´cocreatieve boom´ zeg maar.

Het groene stadmaken volgt verschillende sporen. Een van de belangrijkste daarvan is dat er verankerd moet worden. Niet alleen het verankeren van groene kwaliteit en ambitie in de groen-blauwe nota. Het is ook nodig om een zelf-innoverend proces in de samenleving te verankeren, door er een blijvend en dynamisch netwerk van te maken. Een ander spoor van groen stadmaken is draagvlak. Hoe creëer je draagvlak voor groen in de stad, bij de ambtenaren, de inwoners van de wijk en de politiek? Hier zouden groene organisaties een rol in kunnen spelen, door de wijk in te trekken, activiteiten op buurtniveau te ontplooien. Tenslotte kan vanuit die situatie gekeken worden hoe buurtbewoners mee willen denken, beslissen en doen over bijvoorbeeld de inrichting van de openbare ruimte, stadslandbouw en activiteiten. Op deze manier kan stadsgroen als vliegwiel worden gebruikt om de stad duurzamer te maken door middel van cocreatie en burgerparticipatie. Tenminste, dat is het idee.

Het plan is om de komende weken dit idee ook echt uit te voeren door deze drie sporen te volgen:

  1. Verankering groene kwaliteit en ambitie in gemeentelijk beleid, de groen-blauwe nota
  2. Groene partijen uitnodigen de wijk in te trekken, bijvoorbeeld IVN, Limburgs Landschap, waterschap waarbij Nationaal Park de Maasduinen een kar-trekkersrol zou kunnen nemen.
  3. Groene activiteiten ontplooien of versterken in buurt en wijk met educatie, groen erfgoed, stadslandbouw etc.

Leave a Reply